MEZŐGAZDASÁGI GÉP ÉS ESZKÖZFINANSZÍROZÁS

 

A mezőgazdasági termeléshez szükséges új és használt mobil mezőgazdasági eszközöket egyaránt finanszírozunk Magyarországon nyilvántartásba vett:

 • Őstermelőknek
 • Egyéni vállalkozóknak
 • Társas vállalkozásoknak

 

A lízingszerződés tárgyát képező, finanszírozható eszközök lehetnek:

 • Betakarító gépek (kombájnok) és tartozékai
 • Mezőgazdasági vontató (traktor) és tartozékai
 • Mezőgazdasági pótkocsik
 • Talajművelő eszközök
 • Öntözéshez kapcsolódó berendezések
 • Permetező gépek
 • Rakodógépek

 

Amit nem finanszírozunk:

 • Telepített berendezések
 • Speciális, eszközfedezettséggel nem rendelkező eszközök (Pl: állattenyésztés sepeciális eszközei)
 • Szárítók

 

Finanszírozási konstrukciók lehetnek:

 • Zárt végű pénzügyi lízing
 • Nyílt végű pénzügyi lízing
 • Eszközfinanszírozási kölcsön/Hitel

 

A lízingszerződés finanszírozott összege:

 • Minimum 2 000 000 Ft
 • NHP finanszírozás esetén minimum 3 000 000 Ft

 

Választható futamidő:

 • 24-84 hónap (mindhárom konstrukció esetén)
   

Törlesztési lehetőségek:

 • havi törlesztés
 • negyedéves egyenletes törlesztés
 • negyedéves szezonális törlesztés
 • évente kétszeri törlesztés

 

Zártvégű pénzügyi lízing esetén:

 • a minimális önerő, új gépek finanszírozása esetén a gépérték teljes ÁFA-ja, majd a visszaigényelt ÁFA összegének visszaforgatása szükséges
 • a minimális önerő, használt gépek finanszírozása esetén a nettó gépérték 10%-a, valamint a gépérték teljes ÁFA-ja, majd a visszaigényelt ÁFA összegének visszaforgatása szükséges
 • A nettó gépérték 20%-a, vagy ezen felüli önerő, valamint a teljes ÁFA megfizetése esetén az ÁFA visszaforgatása már nem szükséges

 

Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén:

 • a minimális önerő a nettó gépérték 20%+ÁFA
 • maradványértékek 2 év futamidő esetén 20%, 3-4 év futamidő esetén 10%, 5-7 év futamidő esetén 5%

 

Eszközfinanszírozási kölcsön / Hitel

 • Csak elnyert pályázat esetén köthető!
 • csak új gépre ajánlható, a minimális önerő a gépérték teljes ÁFA-ja
 • az elnyert támogatás teljes összege visszaforgatásra kell kerüljön oly módon, hogy a teljes ÁFA összegén felüli önerő befizetése a visszaforgatandó összegből levonható!
 • (Pl, ha az önerő 10%+a gépérték teljes ÁFA-ja. Az elnyert támogatás 50%. Visszaforgatásra kell kerüljön a nettó gépérték 40%-nak megfelelő összeg! Lehetséges az is, hogy visszaforgatja a 27%- ÁFA-t, a támogatásból pedig csak a nettó gépérték 13%-nak megfelelő összeget.

 

A lízingszerződés alapbiztosítékai:

 • Az MKB-Euroleasing fenntartja a finanszírozott eszköz feletti tulajdonjogot a teljes futamidő alatt, valamint az Ügyfél által, a lízingszerződésből eredő kötelezettség maradéktalan teljesítéséig
 • Amennyiben a finanszírozott eszköz a közlekedési nyilvántartásba regisztrált eszköz, a törzskönyvet mint tulajdonost megillető okmányt az MKB-Euroleasing őrzi a lízingszerződés megszűnéséig. A forgalmi engedélybe az Ügyfél mint üzembentartó kerül bejegyzésre
 • Az Ügyfél bankszámláira felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra (inkasszó), mely az Ügyfél késedelmes teljesítése esetén alkalmazható
 • Az Ügyfél által kötött és a teljes futamidő alatt fenntartott, „All-risk” típusú vagyonbiztosítása finanszírozott eszközre

 

 • A kölcsönszerződés alapbiztosítékai:
 • A finanszírozott eszközre a Finanszírozó zálogjogot alapít. A kölcsönszerződés alapján esedékes utolsó törlesztő részlet, valamint az esetleges egyéb kötelezettségek maradéktalan teljesítését követően, az eszköz tehermentessé válik
 • A kölcsönszerződés és mellékleteinek egyoldalú közjegyzői okiratba való foglalása, melynek költsége az

 

Ügyfelet terheli

 • Terhelési és elidegenítési tilalom bejegyzése a forgalmi engedélybe
 • A forgalmi engedélybe az Ügyfél, mint tulajdonos kerül bejegyzésre
 • Az Ügyfél bankszámláira felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra (inkasszó), mely az Ügyfél késedelmes teljesítése esetén alkalmazható
 • Az Ügyfél által kötött és a teljes futamidő alatt fenntartott, „All-risk” típusú vagyonbiztosítása finanszírozott eszközre

 

Használt eszközök finanszírozása:

A lízingügylet indításakor az eszköz nem haladhatja meg:

 • Betakarító gépek (kombájnok) és tartozékai esetén az 5 éves kort
 • Mezőgazdasági vontató (traktor) és tartozékai esetén az 5 éves kort
 • Mezőgazdasági pótkocsik esetén az 5 éves kort
 • Talajművelő eszközök esetén a 3 éves kort
 • Öntözéshez kapcsolódó berendezések esetén a 3 éves kort
 • Permetező gépek esetén a 3 éves kort
 • Rakodógépek esetén az 5 éves kort

Minden esetben az eszközre vonatkozó állapotlap benyújtása szükséges!

 

Kizáró okok a finanszírozásból :

 • Csőd/felszámolás volt-e az elmúlt 2 évben
 • Aktív KHR késedelem
 • NAV lejárt tartozás
 • Kapcsolt vállalkozás felszámolás alatt áll
 • Az MKB Bank hitelfelvételi korlátot írt elő
 • Elmúlt két lezárt évben negatív saját tőke
 • Elmúlt két lezárt évben negatív üzemi eredmény/Adózott eredmény
   

Az MT Sales Kft. az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. hitelközvetítőjeként jár el.

 


Felkeltettük érdeklődését? Kérdése van?

Használja lízing kalkulátorunkat, vagy hívjon minket a +36 20 421 57 47 telefonszámon!

Lízing kalkulátor